Projekt Rozvoj procesů zadávání sociálních služeb v Olomouckém kraji

18. 12. 2023

Projekt Rozvoj procesů zadávání sociálních služeb v Olomouckém kraji

Projekt je realizován v rámci operačního programu Zaměstnanost plus, doba realizace projektu je 1. 6. 2023 – 31. 5. 2024. Hlavním řešitelem projektu je CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Olomoucký kraj je partnerem projektu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt analyzuje stávající způsob zjišťování potřeb a zadávání sociálních služeb v Olomouckém kraji, analyzuje praxi stávajících stakeholderů a identifikuje dobrou praxi. V návaznosti na to projekt navrhne nové inovativní postupy, zaměří se na procesy zjišťování potřeb a nastavování sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji, jejich limity a rizika, prozkoumá inovativní nástroje střednědobého plánování sociálních služeb, včetně možnosti soutěžit služby do krajské sítě sociálních služeb.


Poslední změna 18. 12. 2023 12:30:00