Analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji

Cílem analýzy bylo zmapování sociálně-ekonomických podmínek života rodin v Olomouckém kraji. Průzkum proběhl jak mezi zdravými funkčními rodinami, tak i v rodinách ohrožených sociálním vyloučením. Výsledkem analýzy je popis a charakteristika situace rodin s dětmi v Olomouckém kraji, definování problémových oblastí a nastavení možností řešení vytýčených oblastí. Výsledky analýzy jsou využity jako podklad pro tvorbu programu rodinné politiky Olomouckého kraje a pro koncipování vytipovaných projektů ROP Střední Morava.

Soubor typu .pdfAnalýza potřeb rodin v Olomouckém kraji(2,5 MB)stáhnout

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 18. 03. 2015 12:58:59