Aktuální dotační programy

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018

 • informace k programu zde

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního postředí a zemědělství 2018

Dotační program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2018

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018.

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020

 • informace k programu zde

Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018

Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2018

 •  informace k programu zde

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018

 • informace k programu zde

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018

 • informace k programu zde

Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2018

 • informace k programu zde

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018

 • informace k programu zde

 


Poslední změna 07. 03. 2018 07:43:52

© Krajský úřad Olomouckého kraje