4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

Zaměřena na posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni a na posílení vědeckého potenciálu při spolupráci českých a švýcarských subjektů. Celkový přidělený grant činí 18 180 000 CHF. V Olomouckém kraji bylo úspěšně zrealizováno dvanáct projektů v rámci Programu Zdraví a byly přiděleny dva granty v rámci Fondu na stipendia, vše v celkové výši 81 057 572 Kč.


Poslední změna 23. 11. 2016 17:55:00