3. Podpora soukromého sektoru

Zaměřena na podporu podnikání a efektivní implementaci Acquis Communautaire v oblasti finančního výkaznictví obchodních společností, a to formou záruk úvěrů začínajících podnikatelů. Celkový přidělený grant činí 12 000 000 CHF. V Olomouckém kraji byla takto podpořena jedna společnost.


Poslední změna 23. 11. 2016 17:54:04