1. Workshop k 1. KAP

Ve čtvrtek 23. června 2016 proběhl workshop k prioritizaci v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje.

Toto pracovní setkání se konalo za účasti pracovníků Národního ústavu vzdělávání (NÚV), kteří jsou součástí realizačního týmu projektu P-KAP (Metodická podpora tvorby KAP v krajích). Účastníci byli ředitelé a zástupci všech typů škol bez ohledu na zřizovatele z celého kraje, ale také zástupci školských zájmových a poradenských zařízení, HK, ÚP, zaměstnavatelů, atd.  Na programu v úvodu workshopu byla informace o stavu realizace projektu a informace k tvorbě Analýzy potřeb v území a Analýzy potřeb ve školách. Následovalo vystoupení odborného garanta KAP pana PaedDr. Jiřího Poláška k přípravě plánů aktivit a školních akčních plánů (PA/ŠAP) jednotlivých škol. Toto je pro školy zcela zásadní, neboť existence takového plánu je nutnou podmínkou pro možnost žádat o dotaci v rámci OP VVV.

V odpolední části programu se představili jednotliví garanti intervencí z NÚV. Pak následovala jednání v pěti platformách dle povinných témat krajského akčního plánu.

Workshopu se celkem zúčastnilo 180 osob.

Workshop se konal v sále Pegasus v budově RCO v Olomouci.

Soubor typu pdfProgram_1. workshop 1 KAP_23.6.2016(65,8 kB)stáhnout
Soubor typu pptxKAP_workshop_23.6.2016_Mgr.Gajdůšek(383,3 kB)stáhnout
Soubor typu pptxKAP_1.workshop 1. KAP_Ing.Polachová(203 kB)stáhnout
Soubor typu pptxKAP_workshop_23.6.2016_RNDr.B.Vláčilová(202,2 kB)stáhnout
Soubor typu pptxP-KAP prezentace P-KAP F.Novák(6,8 MB)stáhnout
Soubor typu pptxP-KAP report_M. Úlovec_OLK(8,2 MB)stáhnout
Soubor typu pptxNUV_KAP_2016_Olomouc(8,3 MB)stáhnout
Soubor typu pptxP-KAP prezentace ŠAP a PA J.Polášek_23.6.2016(226,3 kB)stáhnout
Soubor typu pptP-KAP prezentace polytechnické vzděl. P.Paníček(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pptP-KAP prezentace Spolup. škol a zaměst._P.Jansa, M.Kaňáková(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pptP-KAP prezentace CŽU J.Bydžovská(837 kB)stáhnout
Soubor typu pptxP-KAP prezentace Podnikavost L. Hula(200,2 kB)stáhnout
Soubor typu pptxP-KAP prezentace inkluze Malbohan(177,9 kB)stáhnout
Soubor typu pptxP-KAP prezentace Kariérové poradenství_M.Grznár(494 kB)stáhnout
img-0006.jpg
img-0010.jpg
img-0011.jpg
img-0014.jpg
img-0016.jpg
img-0018.jpg
img-0019.jpg
img-0021.jpg
img-0023.jpg
img-0025.jpg
img-0026.jpg
img-0027.jpg
img-0028.jpg
img-0029.jpg
img-0031.jpg
img-0032.jpg
img-0034.jpg


Poslední změna 10. 01. 2017 11:10:57