1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem

Zaměřena na podporu spolupráce mezi českými a švýcarskými subjekty, zlepšování podmínek pro seniory, oblast prevence a zvládání katastrof, soudnictví a boj proti korupci. Na realizaci 23 individuálních projektů a Fondu Partnerství byl přidělen grant v celkové výši 33 195 908 CHF. Na území Olomouckého kraje byla přidělena dotace jednomu projektu realizovanému v rámci Iniciativy regionálního rozvoje a sedmi projektům v rámci Fondu Partnerství, vše v celkové výši 41 325 026 Kč.


Poslední změna 23. 11. 2016 17:52:13