Zelená škola Olomouckého kraje ve školním roce 2023/2024

Zelená škola Olomouckého kraje ve školním roce 2023/2024 je oceněním nejlepších škol, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Přihlásit se mohou mateřské, základní i střední školy na území Olomouckého kraje bez ohledu na zřizovatele.

Ocenění se uděluje v sedmi kategoriích:

  • mateřská škola,
  • základní škola pouze s 1. stupněm,
  • základní škola s 1. a 2. stupněm,
  • gymnázium,
  • střední škola (mimo gymnázia),
  • střední škola vzdělávající žáky v oborech vzdělání zaměřených na lesnictví, ekologii a zemědělství,
  • škola samostatně zřízená pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přihlášky škol včetně plánů EVVO musí být doručeny na odbor školství a mládeže (dále jen OŠM) v termínu od 15. 5. 2024 do 31. 5. 2024.

V přihlášce uvádí škola aktivity realizované v období od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2024.

Oceněná škola získá titul Zelená škola Olomouckého kraje na 3 školní roky.

Cílem ocenění je zviditelnění a ocenění mateřských, základních a středních škol, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Soubor typu docPRAVIDLA PRO OCENĚNÍ ZELENÁ ŠKOLA OLK 2023-2024.doc(144 kB)stáhnout
Soubor typu xlsPřihláška pro mateřské školy.xls(66,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsPřihláška pro základní a střední školy.xls(70 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Martina Křepelková Gazdíková DiS.

referent pro interkulturní vzdělávání a environmentální výchovu
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 15. 05. 2024 08:49:04