Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012

Soubor typu .docx6. - návrh na usnesení(21,9 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .doc6. - Závěrečný účet 2012 - důvodová zpráva(276,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 1 (Bilance příjmů a výdajů)(23,9 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 2 (příjmy)(87,3 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 3 (výdaje)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .xls6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 4 (Financování)(42,5 kB)stáhnout
Soubor typu .xls6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 5 (úvěry)(36 kB)stáhnout
Soubor typu .xls6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 6 (fond soc potřeb)(37 kB)stáhnout
Soubor typu .xls6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 7 (fond voda)(34,5 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 8 (investice)(107,2 kB)stáhnout
Soubor typu .xls6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 9 (majetek)(42,5 kB)stáhnout
Soubor typu .xls6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 10 (FV)(69,5 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 11 (dotacni tituly)(177,8 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 12 (přebytek)(24,2 kB)stáhnout
Soubor typu .docx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 13 (Zpráva o hospodaření)(22,7 MB)DOCX | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 14 Financování hospodaření PO(150,4 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 14 a) školství - sumář(20,6 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 14 a) (školství - Jeseník)(105,1 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 14 a) (školství - Olomouc)(277,9 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 14 a) (školství - Prostějov)(104,7 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 14 a) (školství - Přerov)(201 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 14 a) (školství - Šumperk)(170,3 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 14 b) PO v sociální oblasti(243,3 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 14 c) PO v kulturní oblastii(90,4 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 14 d) PO v oblasti zdravotnictví(65,1 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 14 e) (doprava)(34,3 kB)stáhnout
Soubor typu .docx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 15 (Rozvaha)(60,9 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docx6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 16 (Výkaz zisku)(51,6 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .rtf6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 17 (přehled o peněž. tocích)(336 kB)stáhnout
Soubor typu .rtf6. - Závěrečný účet 2012 - Příloha č. 18 (Přehled o změnách kap.)(352,9 kB)stáhnout