Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje

Jedním z práv mladých lidí je podle Úmluvy OSN o právech dítěte z 20. listopadu 1989 spoluúčast na rozhodování, tedy participace.

Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (dále jen ZMOK) vzniklo v roce 2003 jako poradní orgán Zastupitelstva Olomouckého kraje. Jeho cílem je mimo jiné vytvářet prostor pro diskuzi dětí a mládeže z Olomouckého kraje s představiteli samosprávy Olomouckého kraje, prezentovat zájmy dětí  a mládeže v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdravotní a sociální péče, sportu,  kultury a využití volného času. Členy ZMOK jsou žáci středních škol, středních odborných škol a středních odborných učilišť se sídlem v Olomouckém kraji starší patnácti let, kteří uspějí v každoročně vyhlašovaných doplňovacích volbách a získají mandát člena ZMOK.

Patronem zastupitelstva je Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Na činnost zastupitelstva dohlíží Garant ZMOK jmenovaný Radou Olomouckého kraje. Garantem ZMOK je člen Rady Olomouckého kraje. Jednání ZMOK je veřejné a koná se dle potřeby přibližně jednou za měsíc.

Nejvyšším představitelem ZMOK je hejtman. Hejtman společně se dvěma náměstky hejtmana, tajemníkem a dalšími třemi členy tvoří sedmičlennou Radu ZMOK (RZMOK).

Členové ZMOK se mohou dle svých zájmů a zaměření členit do specializovaných pracovních výborů, například do mediálního výboru, výboru pro volnočasové aktivity, výboru pro kulturu apod. Výbory plní příslušné úkoly, které jsou jim uloženy zastupitelstvem, připravují projekty a akce, na kterých se ZMOK podílí v souladu se svým zaměřením na základě usnesení přijatých ZMOK na svém zasedání.

Zástupce ZMOK - hejtmanka

Adresa: Jeremenkova 40a, 779 00, Olomouc, Czech Republic

Hejtman: Ester Šnajdrová

E-mail:  estersn@seznam.cz   tel: 603 369 903

Stanovy ZMOK

Soubor typu pdfStanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje(453 kB)stáhnout

Aktuality a akce ZMOK

29.09.2020 - Soutěž studentských kapel odstartovala novou tradici

Zde najdete webový odkaz na uskutečněnou akci.

Kontakty

PhDr. Ladislav Spurný

primární prevence ve školství, Talent Olomouckého kraje, dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 545 l.spurny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1015


Poslední změna 03. 01. 2024 12:21:27