Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V této složce uživatel najde podklady pro podání žádosti o zřízení nebo prodloužení funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, informace o bezbariérovosti škol zřizovaných Olomouckým krajem, formulář žádosti zákonného zástupce o stanovení jiného způsobu plnění povinné školní docházky, přehled možností studia studentů se zdravotním postižením na vyšších odborných školách a vysokých školách, metodické materiály pro výuku dětí a žáků cizinců, metodické materiály pro výuku multikulturní výchovy, nabídku seminářů, workshopů a pozvánek k danému tématu.


Poslední změna 26. 10. 2020 15:46:25