Výzvy č. 01

Soubor typu .pdfPřehled všech předložených žádostí v rámci 1. výzvy GG OK 1.1(791,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSeznam doporučených žádostí v rámci 1. výzvy GG OK 1.1(688,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva 01 - 1.1(168,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.1 - Rozpis podporovaných aktivit(150 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.2 - Prohlášení o partnerství(93,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.3 - Čestné prohlášení žadatele(99,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.4 - Čestné prohlášení partnera(99,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.5 - Monitorovací indikátor(93,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPřehled všech předložených žádostí v rámci 1. výzvy GG OK 1.2(705,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSeznam doporučených žádostí v rámci 1. výzvy GG OK 1.2(680,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva 01 - 1.2(184,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.1 - Rozpis podporovaných aktivit(126,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.2 - Prohlášení o partnerství(94,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.3 - Čestné prohlášení žadatele(100 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.4 - Čestné prohlášení partnera(99,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.5 - Monitorovací indikátory(95,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSeznam doporučených žádostí v rámci 1. výzvy GG OK 1.3(683,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPřehled všech předložených žádostí v rámci 1. výzvy GG OK 1.3(724,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva 01 - 1.3(172,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.1 - Rozpis podporovaných aktivit(110,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.2 - Prohlášení o partnerství(94,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.3 - Čestné prohlášení žadatele(99,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.4 - Čestné prohlášení partnera(99,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.5 - Monitorovací indikátory(92,8 kB)stáhnout

GG 3.2

Žádost Benefit7

ZKRÁCENÝ TEXT VÝZVY

Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

1. Číslo výzvy: 01

2. Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji

3. Program, prioritní osa, oblast podpory

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK)

Prioritní osa programu: 3 – Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

4. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.

Obecným cílem globálního grantu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Soubor typu .pdfSeznam předložených projektů(148,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSeznam grantových projektů schválených k realizaci(179,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva č. 01(203,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 1(164,8 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha č. 2(208,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 3(198 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfPříloha č. 4(92,8 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha č. 5(231,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 6(211 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 7(211,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 8(216 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfPřehled kritérií pro formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti(104,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPostup pro nepřímé náklady x krácení dotace(68,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDotazy a odpovědi související s oblastí podpory 3.2(92 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00