Vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.

10. 05. 2022

Olomoucký kraj dne 10. 5. 2022 vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV., jehož podmínky schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 11. 4. 2022. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Kompletní dotační program je dostupný ZDE.

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji jsou letos zaměřeny na tzv. nízkopříjmové domácnosti, kdy bude zjišťován průměrný čistý příjem na člena domácnosti za rok 2020. Tento průměrný čistý příjem nesmí překročit 170 900 Kč na člena domácnosti. Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi oprávněné žadatele zahrnuty následující případy:

  • pokud žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,,
  • pokud je žadatel jnezletilý nebo student denního studia do 26 let, a v případě spoluvlastnictví dotčené nemovitosti jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,,
  • pokud žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Na výměnu plynového kondenzačního kotle mohou žadatelé získat maximální výši dotace v částce 100 000 Kč, u kotlů na biomasu 130 000 Kč a v případě tepelných čerpadel až 180 000 Kč. O dotaci mohou požádat i ty domácnosti, které mají již od 1. 1. 2021 kotel vyměněn.

Podání žádostí bude probíhat stejně, jako tomu bylo v minulé vlně prostřednictvím elektronického formuláře, který se bude vyplňovat v portálu Komunikace pro občany


Poslední změna 10. 05. 2022 07:01:43