Výbor pro zdravotnictví

1.

Škvařilová Marcela, MUDr., Ph.D.,
předsedkyně výboru

     

2.

Baláková Kamila, Mgr.

kamilla@email.cz Šafaříkova 757, 784 01 Litovel 777 281 010

3.

Filipčíková Radka, Mgr., PhD., MBA, LL.M., MPA

rfilipcikova@gmail.com Hnojice 204, 785 01 605 002 005

4.

Hrdiborský Rostislav, PhDr.

     

5.

Chromec Dan

Dan.Chromec@seznam.cz Trávník 28,
750 02 Přerov
724 986 338

6.

Kantor Lumír, MUDr., Ph.D.

KantorL@senat.cz Nešverova 2,
779 00 Olomouc
 

7.

Kolečkářová Blanka

blanka.koleckarova@seznam.cz    

8.

Lichnovský Vladimír, JUDr.

v.lichnovsky@olkraj.cz    

9.

Horká Jitka, DiS.

jitka.horka@pirati.cz    

10.

Malášek Martin

malasek.martin@email.cz Zborovská 2026,
753 01 Hranice
605 705 827

11.

Mareš Ivo, MUDr., MBA

ivo.mares@zzsol.cz Aksamitova 8,
779 00 Olomouc
585 544 200

12.

Eliáš Martin, MUDr.

martin.morong@pirati.cz    

13.

Pachtová Irena, MUDr.

irena.pachtova@gmail.com    

14.

Pospíšilová Isabela, Mgr. Mgr.

isatky@gmail.com   606 717 176

15.

Sigmund Drahomír, Bc., MBA

herrsigmund@seznam.cz   728 125 641

16.

Slováková Lenka, Ing.

slovakova@unimedjes.cz kpt. Jaroše 460,
790 81 Česká Ves
605 746 190

17.

Šrejma Robert, PharmDr.

robert.srejma@pirati.cz   721 012 319

18.

Vavroušek Vítězslav, MUDr., MBA, MPH

vita.vavrousek@gmail.com Sadová 20,
785 01 Šterbnerk
724 180 634

19.

Volnohradský Radan, MUDr.

radan@spk.cz    

Tajemník výboru

Mgr. Pavel Hanák

vedoucí oddělení
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností ve zdravotnictví
   585 508 227 p.hanak@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1119


Poslední změna 09. 09. 2022 06:41:27