Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

  Příjmení Jméno Titul  
1. Crhonek Karel PaedDr. předseda výboru
2. Brázda Radek Mgr.  
3. Copková Ivana    
4. Čapka Radek Mgr.  
5. Doubrava Pavel Mgr.  
6. Fidrmuc Jaroslav Mgr.  
7. Havelka Jaroslav Ing.  
8. Hušek Václav Mgr.  
9. Jonová Irena Mgr.  
10. Kopřivová Lenka Bc.  
11. Kutý Miroslav Ing.  
12. Pavličíková Eva Mgr.  
13. Procházka Petr Mgr.  
14. Přikryl Zdeněk Mgr.  
15. Raška Rudolf Ing.  
16. Šimák Miroslav Mgr.  
17. Wolf Petr Mgr.  
18. Zezula Jan Ing.  
19. Žáková Věra Mgr.  
         

Kontakty

JUDr. Danuše Skopalová

vedoucí oddělení organizačně správních činností
Odbor školství a mládeže
oddělení organizačně správních činností
   585 508 542 d.skopalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1010


Poslední změna 23. 02. 2015 16:28:49