Informace pro volební orgány

26.11.2019 - Informace pro starosty o postupu starosty při zaslání návrhu na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

30.11.2016 - Změna volebních okrsků - informace pro starosty obcí

Změnu volebních okrsků upravuje ust. § 26 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2009 - Poskytování informací o kandidátech voleb

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v roce 2006 Stanovisko č. 6/2006 k problematice nahlížení do kandidátních listin a poskytování informací o kandidátech voleb do obecních zastupitelstev.

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306


Poslední změna 26. 11. 2019 19:22:41