VOLBY 2018

  • Informace Ministerstva vnitra České republiky

    Kandidatura volební strany typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí
    Stanoviska Ministerstva vnitra k otázkám voleb
    Stanoviska k volbám do zastupitelstev obcí
    Poštovní podmínky - Zásilka s obsahem hlasovacích lístků

  • Právní předpisy

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
telefon: 585 508 534, 724 058 917
e-mail: p.garlathy@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro: 13p, kancelář: 1315

Mgr. Ľubica Koláčková

Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
telefon: 585 508 449
e-mail: l.kolackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro: 13p, kancelář: 1315


Poslední změna 19. 03. 2018 15:20:51

© Krajský úřad Olomouckého kraje