Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018. Voliči na území České republiky budou moci hlasovat

  • v pátek 12. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hod.
  • v sobotu 13. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hod.
Soubor typu pdfHarmonogram úkolů a lhůt(108,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhlášení volby prezidenta České republiky(92,2 kB)stáhnout

Právní předpisy

  • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Právní předpisy jsou dostupné na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz odkaz Vyhledávání v zákonech)

Soubor typu .pdfSměrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb(218,9 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
telefon: 585 508 534, 724 058 917
e-mail: p.garlathy@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro: 13p, kancelář: 1315

Mgr. Ľubica Koláčková

Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
telefon: 585 508 449, 607 033 260
e-mail: l.kolackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro: 13p, kancelář: 1315


Poslední změna 25. 09. 2017 06:13:57

© Krajský úřad Olomouckého kraje