Veřejná doprava

Oddělení veřejné dopravy zajišťuje výkon státní správy dopravního úřadu v oblasti licenčního řízení k provozování linkové osobní dopravy a v oblasti schvalování jízdních řádů a jejich změn. Řeší objízdné trasy veřejné linkové dopravy v případě uzavírek a vykonává státní odborný dozor.

Organizováním a zajištěním komplexní dopravní obslužnosti byla od 1.1.2012 pověřena příspěvková organizace Koordinátor Integrovaného Dopravního Systému Olomouckého kraje (KIDSOK, p.o.). Ta zabezpečuje rozvoj integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) a projednává připomínky k jízdním řádům. Dále s dopravci projednává rozsah dopravní obslužnosti a výši prokazatelné ztráty. Sleduje a vyhodnocuje ekonomiku dopravců. Od 1.1.2015 je také pověřena zajištěním výběrových a nabídkových řízení na drážní a autobusové dopravce a uzavíráním smluv o veřejných službách v přepravě cestujících.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje nezasahuje do kompetencí převedených na KIDSOK, p.o. Organizace KIDSOK, p.o. je přímo podřízena Radě Olomouckého kraje, resp. náměstkovi pro oblast dopravy.

Veškeré připomínky k veřejné dopravě (k jízdním řádům, ke kvalitě krajem objednaného rozsahu dopravní obslužnosti, k tarifu IDSOK apod.) lze uplatnit u organizace KIDSOK, p.o. Kontakty na KIDSOK, p.o. - https://kidsok.cz/kontakty

Pokud připomínky směřují k provozu vlaků kategorie EC, IC, SC (které neobjednává Olomoucký kraj), tyto mohou cestující uplatnit přímo u dopravce ČD, a.s. prostřednictvím on-line formuláře umístěného na stránkách http://www.cd.cz

 

Ke stažení

Soubor typu .pdfÚplné znění zrizovací listiny KIDSOK, p.o.(735,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 3 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(93,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 4 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(136,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 5 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(96,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 6 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(499,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 7 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(362,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNařízení EP 181/2011(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfShrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě(236,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzpráva o prosazování nařízení za období let 2019-2020.pdf(318,2 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Alena Vašinková

vedoucí oddělení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1411

Ing. Marie Neugebauerová

referent pro linkovou osobní dopravu – oblast Prostějovska a Přerovska
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1411

Mgr. Kateřina Richterová

referent pro linkovou osobní dopravu – oblast Šumperska a Jesenicka
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení právní
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 212


Poslední změna 05. 04. 2022 12:26:07