Veřejná doprava

Oddělení veřejné dopravy zajišťuje výkon státní správy dopravního úřadu v oblasti licenčního řízení k provozování linkové osobní dopravy a v oblasti schvalování jízdních řádů a jejich změn. Řeší objízdné trasy veřejné linkové dopravy v případě uzavírek a vykonává státní odborný dozor. Účastní se výkonu veřejnoprávní kontroly u příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje.

Organizováním a zajištěním komplexní dopravní obslužnosti byla od 1.1.2012 pověřena příspěvková organizace Koordinátor Integrovaného Dopravního Systému Olomouckého kraje (KIDSOK, p.o.). Ta zabezpečuje rozvoj integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) a projednává připomínky k jízdním řádům. Dále s dopravci projednává rozsah dopravní obslužnosti a výši prokazatelné ztráty. Sleduje a vyhodnocuje ekonomiku dopravců. Od 1.1.2015 je také pověřena zajištěním výběrových a nabídkových řízení na drážní a autobusové dopravce a uzavíráním smluv o veřejných službách v přepravě cestujících.

 

Ke stažení


Soubor typu .pdfÚplné znění zrizovací listiny KIDSOK, p.o.(735,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 3 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(93,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 4 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(136,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNařízení EP 181/2011(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZpráva o prosazování Nařízení EP 181/2011(107,5 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Alena Vašinková
další kontakty »
schovat »
Vedoucí oddělení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 594           a.vasinkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1411
Ing. Ondřej Fiala
správní řízení na úseku veřejné linkové dopravy (licence, jízdní řády, objížďky a uzavírky) - oblast Olomoucka
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 587           o.fiala@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1411
Ing. Marie Neugebauerová
správní řízení na úseku veřejné linkové dopravy (licence, jízdní řády, objížďky a uzavírky) - oblast Prostějovska a Přerovska
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 585           m.neugebauerova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1411
Mgr. Kateřina Richterová
samospráva ve veřejné dopravě
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 600           k.richterova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 14.p, kancelář: 1411


Poslední změna 14. 02. 2017 08:47:06

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU