VAK svazku obcí Plumlov - Vícov

IČ: 47921196
Vznik: 24.08.1993
Sídlo svazku obcí: Rudé armády 302, Plumlov

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní a revizní komise
  • představenstvo
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Adolf Sušeň Ohrozimská 438, Plumlov předseda 23.06.2006
Jana Rozsívalová Vícov 82 místopředseda 23.06.2006

Způsob jednání za svazek obcí:

Představenstvo svazku je statutárním orgánem svazku, jenž řídí činnost svazku a jedná jeho jménem. Oprávněným jednat jménem svazku je dle stanov svazku předseda a místopředseda svazku, v určeném pořadí zapsaní v registru sdružení.

Předmět činnosti svazku obcí:

  1. Předmětem činnosti svazku je zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
  2. Jedná se o provozování vodovodu, který zásobuje pitnou vodou obec Plumlov, Vícov, Ptení – místní část Holubice. Součástí vodovodu jsou i prameniště Pohodlí v k.ú. Ptení a prameniště Kněží hora v k.ú. Krumsín.
  3. Odvádění a čištění odpadních vod v obci Plumlov.


Poslední změna 01. 04. 2015 09:53:24