Územně analytické podklady Olomouckého kraje

6. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Olomouckého kraje byla projednána v Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021.

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Mgr. Jaroslav Frehar

pořizování územně analytických podkladů kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 319 j.frehar@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1211

Mgr. Dagmar Smičková

správce  Portálu ÚP
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení prostorových dat a systémů
   585 508 324 d.smickova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 335


Poslední změna 15. 01. 2024 15:23:42