Územně analytické podklady Olomouckého kraje

5. Aktualizace Územně analytických podkladů Olomouckého kraje, která byla projednána v Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017.

Územně analytické podklady

 

Kontakty

Mgr. Jan Harbula

územní plánování – pořizování územně analytických podkladů
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 651 j.harbula@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1211

Ing. Mgr. Eva Sztwioroková

koordinátorka DTM
Odbor strategického rozvoje kraje
   585 508 438 e.sztwiorokova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1211


Poslední změna 13. 09. 2021 14:27:30