Úspory v oblasti energetiky

V roce 2019 nechal Olomoucký kraj zpracovat prvotní analýzu pro 17 příspěvkových organizací Olomouckého kraje na možnost využití kogeneračních jednotek (KGJ) k výrobě elektřiny a tepla, jejímž výstupem je doporučení k instalaci KGJ na vybraných PO.

Dokumenty ke stažení:

Soubor typu pdfAnalýza využití KGJ v příspěvkových organizacích Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout

Projekty EPC

Realizovány na těchto budovách v majetku kraje:

1. Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace

2. Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh

3. Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Na více jak 23 milionů korun byla vyčíslena dosažená úspora ve spotřebě energií na budovách v majetku Olomouckého kraje po deseti letech splácení provedených investic.  O realizaci tří pilotních projektů na ověření fungování metody EPC (Energy Performance Contracting) rozhodlo vedení Olomouckého kraje již v roce 2007 a poslední splátka investice byla uhrazena v červenci 2018.

EPC projekty celkem Doba splácení 2009 – 2018
Dosažená úspora 23,4 mil. Kč
Zaručená úspora 18,7 mil. Kč
Víceúspora 4,6 mil. Kč
Odměna poskytovateli 2,3 mil. Kč

  

Úspory energie v budovách

Podíl budov na celkové spotřebě energie je v rámci států Evropské unie cca 40%. Nárůst počtu budov má za následek neustálé zvyšování spotřeby energie. Snížení energetické náročnosti budov je předmětem Směrnice 2010/31EU o energetické náročnosti budov ze dne 19. 5. 2010. Do českého právního řádu byla směrnice aplikovaná v rámci novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Jedná se zejména o nová ustanovení paragrafu §7 o snižování energetické náročnosti nově stavěných budov a budov, u kterých jsou prováděny větší změny dokončené budovy, ale také nové povinnosti dle §7a ve zpracování průkazů energetické náročnosti budov.


Olomoucký kraj jako vlastník cca 600 budov snižuje od roku 2010 energetickou náročnost svých budov v rámci realizace energeticky úsporných opatření, zejména ve formě zateplení, výměny oken, nasazením obnovitelných zdrojů energie na budovy a prováděním energetického managementu.


V období let 2010 – 2015 bylo realizováno 52 investičních projektů energeticky úsporných opatření. Celková roční úspora energie činí cca 64 000 GJ, což představuje roční úsporu v nákladech na nákup energií v těchto budovách ve výši 27,1 mil. Kč.


Poslední změna 18. 08. 2023 09:38:13