Úplný výpis

Název: Svazek obcí Prostějov - venkov
IČ: 69651418
Vznik: 07.05.1999

Sídlo svazku obcí:

 

Platnost od 29.12.2016: Hrubčice 10, PSČ 798 21

Platnost do 29.12.2016: Prostějovská 13, Bedihošť

Orgány svazku obcí:

Platnost od 22.09.2016

 • členská schůze
 • předseda a 2 místopředsedové
 • kontrolní komise

Platnost do 22.09.2016

 • členská schůze
 • dozorčí rada
 • předseda a místopředseda
 • představenstvo

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce/
zánik funkce
Mgr. Jakub Haluza Výšovice 146, PSČ 798 09 místopředseda 26.09.2017
Ing. Ivo Zatloukal Vrbátky 214, PSČ 798 13 místopředseda 22.11.2016
29.01.2017
Milan Mlateček Hrubčice 19, PSČ 798 21 předseda 24.11.2015
Pavel Kolář Biskupská 471
798 12 Kralice na Hané
předseda 18.11.2009
24.11.2015
Stanislav Cetkovský 798 23 Klenovice na Hané 285 místopředseda 18.11.2009
Oldřich Dokoupil Lidická 1312, 798 21 Bedihošť člen představenstva 18.11.2009
22.09.2016
Josef Lörinc 798 21 Čehovice 103 člen představenstva 18.11.2009
22.09.2016
Ing. Ivo Zatloukal 798 13 Vrbátky 214 člen představenstva 18.11.2009
22.09.2016

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 22.09.2016
Jménem svazku jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu předseda nebo místopředsedové svazku,      a to každý samostatně.

Platnost do 22.09.2016
Předseda svazku a 1 člen představenstva nebo místopředseda svazku a 1 člen představenstva.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 22.09.2016

Předmětem činnosti svazku obcí je zejména:

 1. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu,
 2. zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
 3. zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí technického vybavení a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 4. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi,
 5. zabezpečování el. aukcí na dodávky el. energie a plynu,
 6. může zřizovat a rušit obecní policii na základě usnesení zastupitelstev členů svazku.

Platnost do 22.09.2016
Předmětem činnosti svazku podle § 50 zákona jsou zejména:

 1. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu,
 2. zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadového zpracování, odvádění a čištění odpadních vod,
 3. zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti,
 4. úkoly v oblasti ochrany ovzduší,
 5. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.


Poslední změna 21. 05. 2018 13:31:26