Úplný výpis

Název: Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty
IČ: 60803029
Vznik: 09.03.1994
Sídlo svazku obcí: Brodecká 1, Dub nad Moravou, PSČ 783 75

Orgány svazku obcí:

Platnost od 11.05.2016

  • jednatel
  • valná hromada

Platnost do 11.05.2016

  • jednatelé
  • rada
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce/
zánik funkce
Ing. Ivo Čečman Tovačovská 206, Dub nad Moravou, PSČ 783 75 jednatel 29.07.2023
Miroslav Kubíček Rakodavy 555, Věrovany, PSČ 783 75 jednatel 13.11.2018
28.07.2023
Zdeněk Dostál Drahlov 266, Charváty, PSČ 783 74 jednatel 06.12.2006
13.11.2018
Jindřich Bartošek Na Jízdárně 365, Dub nad Moravou jednatel 02.03.1999
06.12.2006

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 11.05.2016
Jednatel je statutárním orgánem Svazku obcí, zastupuje Svazek obcí vůči třetím osobám a jedná jeho jménem, podepisuje za Svazek obcí tak, že k názvu Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty připojí svůj podpis.

Platnost do 11:05.2016
Jednatel vykonává pravomoci statutárního orgánu. Zastupuje Svazek obcí vůči třetím osobám a jedná jeho jménem. Podepisuje se za Svazek obcí tak, že k názvu Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty připojí svůj podpis.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 11.05.2016
Účelem Svazku obcí je zajištění zásobování vodou pro obce, jež jsou členy Svazku obcí.

Předmětem činnosti Svazku obcí je zejména zajištění správy, provozu a rozvoje skupinového vodovodu a dále pak zajištění pitné vody pro členy Svazku obcí.

Svazek obcí se zavazuje hájit zájmy Svazku obcí, svých členů uvnitř i navenek a za tímto účelem spolupracovat se správními orgány, jinými organizacemi a jednotlivci.

Svazek obcí, jakožto i jeho jednotliví členové, se zavazují chovat čestně a v souladu se stanovami. Svazek obcí nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani neznevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.

Platnost do 11.05.2016
Zajištění správy, provozu a rozvoje skupinového vodovodu a dále pak zajištění pitné vody pro členy svazku obcí.


Poslední změna 22. 08. 2023 08:27:44