Úplný výpis

Název: Mikroregion Zlatohorsko
IČ: 71154477
Vznik: 13.11.2001
Sídlo svazku obcí: nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory

Orgány svazku obcí:

Platndost od 17.12.2015

  • rada mikroregionu
  • předseda
  • místopředseda

Platnost do 17.12.2015

  • kontrolní orgán
  • rada mikroregionu

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Milan Rác Na Okálech 772, Zlaté Hory, PSČ 793 76 předseda 30.01.2003
Ing. Jan Konečný Písečná 283, PSČ 790 82 místopředseda 26.04.2011

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 17.12.2015
Podepisování za Mikroregion se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Platnost do 17.12.2015

1. Rada mikroregionu: schází se zpravidla 1x za měsíc, svolává jí kterýkoli člen rady Mikroregionu, řeší úkoly vyplývající ze Stanov Mikroregionu, z jednání se pořizuje zápis, který se rozesílá členům rady Mikroregionu, 2. Kontrolní výbor: schází se dle potřeby, nejméně však 2x ročně, o provedené kontrole provede zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje pověřený člen rady Mikroregionu a předseda výboru. Předseda výboru předloží zápis nejbližšímu zasedání rady Mikroregionu.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 17.12.2015
Předmětem činnosti Mikroregionu je zejména vzájemně koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů obcí vytvořeného svazku obcí, a to ve všech oblastech společného zájmu a spolupráce s dalšími aktéry místního rozvoje v souladu s § 50/1 zákona č. 128/2200, o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost do 17.12.2015
Předmětem činnosti tohoto svazku obcí bude především ochrana a prosazování společných zájmů obcí mikroregionu v konkrétních oblastech (infrastruktura, turistika, kultura apod).


Poslední změna 25. 10. 2018 10:54:01