Úplný výpis

Název: Vodovod Pomoraví, svazek obcí
IČ: 47921129
Vznik: 31.08.1993
Sídlo svazku obcí: Od 01.07.2023: Lutotín 79, Bílovice-Lutotín, PSČ 798 41
Do 30.06.2023: Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní a revizní komise
  • představenstvo
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Ing. Michal Tichý Rudé armády 242, Senice na Hané
PSČ 783 45
předseda 18.12.2018
Mgr. Václav Hampl Na Výsluní 261, Dubicko, PSČ 789 72 místopředseda 20.12.2022
Martin Hyndrich Soběsuky 99, Plumlov, PSČ 798 03 místopředseda 14.01.2011
Ing. Jiří Linhart Hrabová 33, PSČ 789 01 místopředseda 14.01.2011
20.12.2022
Ing. Eliška Dostálová Vodní 45, 783 45 Senice na hané předseda 18.01.2007
18.12.2018

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 29.12.2005
Jménem svazku jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu předseda nebo místopředsedové svazku, a to každý samostatně. Podepisování za svazek se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis předseda svazku nebo místopředseda.

Platnost do 29.12,2005
Představenstvo svazku je statutárním orgánem svazku, jenž řídí činnost svazku. Osobami oprávněnými jednat jménem svazku jsou předseda a místopředsedové svazku. Jednat jménem svazku jsou oprávněni předseda a místopředsedové samostatně. Podepisovat písemnosti z nichž vzniknou svazku finanční závazky do 100 tis. Kč jsou oprávněni předseda a místopředsedové představenstva každý samostatně. Finanční závazky nad 100 tis. Kč musí být opatřeny podpisem předsedy nebo některého z místopředsedů a podpisem jednoho ze dvou členů představenstva pověřených k tomuto představenstvem.

Předmět činnosti svazku obcí:

  1. výstavba vodárenských zařízení včetně provádění investorské činnosti související s výstavbou,
  2. správa majetku, nájem a pronájem vodohospodářských zařízení,
  3. nákup a prodej vody vyplývající z vlastní vodohospodářské činnosti svazku.


Poslední změna 03. 07. 2023 13:58:57