Úplný výpis

Název: Svazek obcí "Povodí Loučka"
IČ: 70880751
Vznik: 13.09.2000
Sídlo svazku obcí: Družstevní 92, 789 71 Leština

Orgány svazku obcí:

Platnost od 31.10.2019:
- valná hromada
- předseda svazku
- kontrolní komise

Platnost do 31.10.2019:
- kontrolní komise

- předseda
- shromáždění starostů
- valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Jiří Bartoš 789 75 Brníčko 7 předseda 12.11.2012
Ing. Pavel Hojgr Rybniční 172, Leština, PSČ 789 71 místopředseda 01.01.2023
Ladislava Holoušová 788 04 Hrabišín 258 místopředseda 25.06.2015
31.12.2022
Miroslav Bílý Zahradní 258, 789 71 Leština místopředseda 12.11.2012
25.06.2015

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 31.10.2019:
Předseda je statutárním zástupcem svazku, je oprávněn jednat jménem svazku navenek a činit právní úkoly při zajišťování řízení a činnosti svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis s uvedením svého jména a funkce. V případě uzavírání smluv, tyto smlouvy podepisuje předseda a u smluv nad 100 000,- Kč s ním i místopředseda. Oba ke svým podpisům uvedou svá jména a funkce ve svazku. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu v celém rozsahu oprávnění místopředseda.

Platnost do 31.10.2019:
Předseda je statutárním zástupcem svazku, je oprávněn jednat jménem svazku navenek a činit právní úkoly při zajišťování řízení a činnosti svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis s uvedením svého jména a funkce. V případě uzavírání smluv, tyto smlouvy podepisuje předseda a u smluv nad 100 000,- Kč s ním místopředseda nebo jiný člen shromáždění z další obce. Oba ke svým podpisům uvedou svá jména a funkce ve svazku. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu v celém rozsahu oprávnění místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 31.10.2019:
Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí Povodí Loučka je v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spolupracovat při realizaci výstavby kanalizačního systému odpadních vod, tj. zejména:
a) Výstavba splaškové kanalizace (dále jen „kanalizace“) v členských obcích svazku, vyúsťující do společné ČOV v k.ú. Leština
b) Výstavba nových řádů kanalizace
c) Vedení příslušné majetkové a jiné evidence
d) Provozování a údržba systému splaškové kanalizace a ČOV

Platnost od 25.06.2015 do 31.10.2019:
Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí „Povodí Loučka“ je v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. b) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., spolupracovat při realizaci výstavby kanalizačního systému odpadních vod, tj. zejména:

  1. výstavba splaškové kanalizace (dále jen „kanalizace“) v členských obcích svazku, vyúsťující do společné čistírny odpadních vod v k.ú. Leština,
  2. výstavba nových řádů kanalizace,
  3. vedení příslušné majetkové a jiné evidence,
  4. provozování čistírny odpadních vod a kanalizace v členských obcích.

Platnost od 26.06.2012 do 25.06.2015:
Předmětem činnosti svazku obcí je v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spolupracovat při realizaci výstavby kanalizačního systému odpadních vod, tj. zejména:

  1. výstavba splaškové kanalizace (dále jen „kanalizace“) v členských obcích svazku, vyúsťující do společné ČOV v k. ú. Leština,
  2. výstavba nových řádů kanalizace,
  3. vedení příslušné majetkové a jiné evidence.

Platnost do 26.06.2012:
Realizace výstavby kanalizačního systému Hrabišín, Dlouhomilov, Brníčko, Lesnice, Leština.


Poslední změna 03. 01. 2024 11:48:16