Úplný výpis

Název: Svazek obcí mikroregionu ROZVODÍ
IČ: 70952205
Vznik: 19.12.2001
Sídlo svazku obcí: 753 63 Střítež nad Ludinou 122

Orgány svazku obcí:

Platnost od 21.11.2008

 • kontrolní komise
 • předseda
 • místopředseda
 • valná hromada

Platnost do 21.11.2008

 • kontrolní komise
 • předseda
 • rada
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Radim Haitl Střítež nad Ludinou 130, PSČ 753 63 předseda 08.12.2022
Jaromír Blaha Jindřichov 44, PSČ 753 01 místopředseda 08.12.2022
Jaromír Blaha Jindřichov 44, PSČ 753 01 předseda 19.12.2018
08.12.2022
Radim Haitl Střítež nad Ludinou 130, PSČ 753 63 místopředseda 19.12.2019
08.12.2022
Zdeněk Lév 753 63 Střítež nad Ludinou 132 předseda 10.02.2011
19.12.2018
Jaromír Blaha 753 01 Jindřichov 44 místopředseda 10.02.2011
19.12.2018

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek a úkony podléhající schválení valné hromady provádí po jejich předchozím schválení. V době nepřítomnosti je předseda svazku zastupován místopředsedou svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 21.11.2008
1. Předmětem činnosti svazku je zejména spolupráce na činnosti v oblastech:

 1. školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 2. zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálního odpadu a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 3. zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajišťování veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
 4. ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí sdružených ve svazku,
 5. správy majetku obcí sdružených ve svazku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných obcemi sdruženými do svazku (dále jen členské obce).

2. Předmětem činnosti svazku je koordinace postupů při řešení:

 1. rozvoje samosprávy obcí,
 2. hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 3. vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků,
 4. podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, rozvoj a diverzifikace nezemědělských prostorů, snižování nezaměstnanosti,
 5. společné péče o památky na území obcí,
 6. využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
 7. podpory venkovské turistiky a rekreace, zpracování nabídkových produktů,
 8. společné přípravy projektů pozemkových úprav,
 9. dopravní obslužnosti na území obcí,
 10. spolupráce a výměny know-how mezi obcemi, mikroregiony a zeměmi EU,
 11. spolupráce na mikroregionálních projektech.

Platnost do 21.11.2008
(1) Předmětem činnosti svazku je zejména spolupráce na činnosti v oblastech:

 1. školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata.
 2. zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 3. zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
 4. ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí sdružených do svazku,
 5. správy majetku obci sdružených do svazku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných obcemi sdruženými do svazku (dále jen členské obce).

(2) Předmětem činnosti svazku je koordinace postupů při řešeni:

 1. rozvoje samosprávy obcí,
 2. hospodářského sociálního a kulturního života obcí,
 3. vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků,
 4. podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, rozvoj a diverzifikace nezemědělských prostorů, nezaměstnanosti,
 5. společné péče o památky na území obcí,
 6. využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
 7. podpory venkovské turistiky a rekreace, zpracování nabídkových produktů,
 8. společné přípravy projektů pozemkových úprav,
 9. dopravní obslužnosti na území obci,
 10. spolupráce a výměna know - how mezi obcemi, mikroregiony a zeměmi Evropské unie,
 11. spolupráce s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy se sídlem v Olomouci na mikroregionálních projektech.


Poslední změna 27. 02. 2023 14:42:12