Úplný výpis

Název: Svazek obcí ČOV Výšovice
IČ: 71192018
Vznik: 30.10.2003
Sídlo svazku obcí: Kelčice 31, Vranovice-Kelčice

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní orgán
  • předsednictvo
  • revizní orgán
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Ing. Miloslav Kříž Dobrochov 100, PSČ 798 07 předseda 04.01.2011
Mgr. Jakub Haluza Výšovice 146, PSČ 798 09 místopředseda 30.11.2022
Irena Blažková Vranovice 39
798 08 Vranovice-Kelčice
místopředsedkyně 28.01.2015
30.11.2022
Josef Fica 798 09 Vřesovice 31 místopředseda 04.11.2011
28.01.2015

Způsob jednání za svazek obcí:

Statutární orgánem svazku, jenž řídí činnost svazku a jedná jeho jménem je předsednictvo svazku. Za předsednictvo jedná navenek jménem svazku předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Při jednání jménem svazku se předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda podepisují tak, že k vytištěnému, napsanému, či jinak vyhotovenému názvu svazku připojí své jméno.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti je příprava a realizace stavby ČOV a kanalizace obcí Dobrochov, Vranovice – Kelčice, Výšovice, a Vřesovice a jejich následné provozování. Účelem svazku je ochrana a prosazování společných zájmů, spočívajících v provedení odkanalizování obcí a čištění odpadních vod.


Poslední změna 12. 12. 2022 15:58:37