Úplný výpis

Název: Svazek obcí údolí Desné
IČ: 65497074
Vznik: 16.10.1997
Sídlo svazku obcí: Platnost od 20.05.2015:
Šumperská 775, 788 14 Rapotín
Platnost do 20.05.2015:
Družstevní 125, 788 14 Rapotín

 

Orgány svazku obcí:

 • kontrolní komise
 • předsednictvo
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Mgr. Bohuslav Hudec Farská 601, Rapotín, PSČ 788 14 předseda 04.09.2019
Václav Mazánek Rybářská 461, Vikýřovice, PSČ 789 13 1. místopředseda 14.03.2017
Ing. Jana Fialová Lázeňská 777, Velké Loisny, PSČ 788 15 2. místopředseda 14.11.2022
Helena Večeřová Hraběšice 11, PSČ 788 15 2. místopředseda 30.03.2021
14.11.2022
Ing. Jan Vaníček Petrov nad Desnou 13, PSČ 788 14 2. místopředseda 04.09.2019
31.12.2020
Ing. Jan Vaníček Petrov nad Desnou 13
PSČ 788 14
předseda 13.06.2018
04.09.2019
Ing. Pavel Žerníček Výzkumníků 269
788 13 Rapotín
předseda

16.02.2012
11.04.2018

Mgr. Bohuslav Hudec Farská 601, Rapotín
PSČ 788 14
2. místopředseda 30.11.2018
04.09.2019
Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. B. Němcové 334
778 15 Velké Losiny
1. místopředseda 14.11.2014
31.10.2016
Iveta Fojtíková 788 16 Sobotín 45 2. místopředseda 22.12.2010
30.11.2018
Ing. Norbert Pfeffer Rudé armády 612
Velké Losiny
1. místopředseda 22.12.2010
14.11.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Statutárním orgánem svazku je předsednictvo, které řídí činnost svazku. Předsednictvo volí ze svého středu a odvolává předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu. Za svazek je oprávněn jednat předseda svazku nebo jeden z místopředsedů samostatně. Všechny objednávky a smlouvy s finančním objemem nad 100 000,- Kč podepisují vždy předseda a místopředseda nebo v případě nepřítomnosti předsedy oba místopředsedové svazku po předchozím schválení obsahu smluv předsednictvem svazku. Objednávky a smlouvy s finančním objemem do 100 000,- Kč je oprávněn podepsat předseda svazku a v jeho nepřítomnosti místopředseda svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem hlavní činnosti svazku je zejména:

 1. Zajištění provozu, údržby, opravy a dalšího rozvoje a modernizace železnice Desná s tratí Šumperk – Kouty nad Desnou s odbočením do Sobotína a souvisejícího nemovitého a movitého majetku.
 2. Zabezpečení dopravní obslužnosti pro region svazku.
 3. Zkvalitňování sociálních podmínek v regionu svazku.
 4. Plnění úkolů v oblasti školství.
 5. Podpora činnosti a spolupráce s vytvořenými akčními skupinami a občanskými sdruženími v regionu svazku.
 6. Vyvíjení činnosti směřujících k získání podpory a zdrojů na realizaci výše uvedených hlavních činností.
 7. Spolupráce v oblasti ochrany veřejného pořádku v obcích svazku.
 8. Vzájemná koordinace ostatních veřejných činností mezi obcemi svazku a podnikatelskými subjekty vedoucích k rozvoji regionu, zejména v oblasti bydlení, cestovního ruchu aj.
 9. Životní prostředí a protipovodňová opatření.

Vedlejší (hospodářská) činnost svazku je zejména:

 1. příprava a realizace investičních akcí, na které byla získána podpora v rámci hlavní činnosti,
 2. pronájem a půjčování věcí movitých,
 3. pronájem majetku nabytého privatizací železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín.


Poslední změna 28. 11. 2022 11:31:14