Úplný výpis

Název: Mikroregion Předina
IČ: 70952043
Vznik: 21.12.2001
Sídlo svazku obcí: Císařská 39, 798 07 Brodek u Prostějova

Orgány svazku obcí:

Platnost od 25.11.2015:

 • valné shromáždění
 • dozorčí komise
 • předseda, místopředseda

Platnost do 25.11.2015

 • dozorčí komise
 • správní rada
 • valné shromáždění

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Milan Burda Vranovice 59, Vranovice-Kelčice
PSČ 798 08
předseda 04.12.2014
Ing. Miloslav Kříž Dobrochov 100, PSČ 798 07 místopředseda 04.12.2014
JUDr. Jarmila Pospíšilová Vincencov 78, PSČ 798 04 člen správní rady 04.12.2014
25.11.2015
Eva Mudrlová Dobrochov 68, PSČ 798 07 předseda 08.12.2010
04.12.2014
Josef Fica Vřesovice 31, PSČ 798 09 místopředseda 08.12.2010
04.12.2014
Ing. Bronislava Augustinová Želeč 124, PSČ 798 07 člen správní rady 08.12.2010
04.12.2014
Ing. Bronislava Augustinová 798 07 Želeč 124 předseda 21.12.2001
08.12.2010
Antonín Crhonek Kroužek 405
798 07 Brodek u Prostějova
místopředseda 21.12.2001
08.12.2010
Jiřina Kalábová 798 06 Otaslavice 485 místopředseda 21.12.2001
08.12.2010
Karel Svoboda Hradčany 31
798 07 Hradčany-Kobeřice
člen správní rady 21.12.2001
08.12.2010

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 25.11.2015:
Za svazek jedná a vystupuje navenek předseda svazku, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Při jednání jménem svazku se předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda podepisují tak, že k vytištěnému, napsanému, či jinak vyhotovenému názvu svazku připojí své jméno.

Platnost do 25.11.2015:
Za svazek obcí jedná a vystupuje navenek předseda svazku. K podpisu za svazek obcí je zapotřebí dvou osob, a to tak, že k označení svazku "Svazek obcí Mikroregionu Předina" připojí svůj podpis předseda svazku obcí nebo první či druhý místopředseda a současně další člen správní rady.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 25.11.2015:
Předmětem činnosti svazku je zejména ochrana prosazování společných zájmů obcí v souladu s ust. § 50 zákona o obcích.

Platnost do 25.11.2015:
Předmětem činnosti svazku obcí je zejména ochrana prosazování společných zájmů obcí v souladu s ust. § 50 zákona č.128/2000 Sb., o obcích jsou to zejména:

 1. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 2. zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně i veřejného osvětlení, shromažďování i odvozu komunálních odpadu a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 3. zavádění, rozšiřování i zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti území obcí Mikroregionu Předina,
 4. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných i jiných objektech ve vlastnictví obcí,
 5. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.


Poslední změna 25. 10. 2018 10:28:28