Systém energetického managementu dle normy ISO 50001

Olomoucký kraj má od března roku 2020 zaveden certifikovaný systém managementu hospodaření s energií dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 50001. Certifikace byla provedena nezávislou agenturou na budovách Krajského úřadu Olomouckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Kraj tak realizuje cíle vytyčené ve své Územní energetické koncepci. Již v roce 2016 vyhlásilo vedení Olomouckého kraje energetickou politiku a přihlásilo se ke snižování energetické náročnosti, využití potenciálu energetických úspor, poskytování lidských i finančních zdrojů. Zavázalo se hledat nové příležitosti a provádět taková opatření, která povedou ke zvyšování hospodárnosti energetického systému Olomouckého kraje.

V březnu roku 2023 se uskutečnil recertifikační audit systému managementu hospodaření s energií stanovený mezinárodní normou ČSN EN ISO 50001. Audit provedený nezávislou agenturou potvrdil, že Olomoucký kraj má zavedený, dokumentovaný a funkční systém managementu hospodaření s energií v souladu s požadavky dané normy, dokladem je obdržený certifikát. 

 

Soubor typu pdfEnergetická politika Olomouckého kraje 2021(2 MB)stáhnout

02.06.2020 - Olomoucký kraj ovládá energii jako jeden z mála v Česku

Olomoucké hejtmanství se stalo jednou z mála krajských samospráv, které se podařilo získat certifikát na systém managementu hospodaření s energií. Důležité osvědčení převzal v pondělí 1. června hejtman Ladislav Okleštěk přímo z rukou zástupce certifikační společnosti.

Olomoucký kraj ovládá energii jako jeden z mála v Česku


Poslední změna 11. 04. 2023 11:08:02