Svazek obcí Čelčice - Klenovice na Hané - Obědkovice, v likvidaci

Svazek obcí byl 23.06.2014 vymazán z rejstříku svazků obcí.

IČ:  
Vznik: 04.05.1994
Zrušení: 26.08.2006
Zánik: 23.06.2014
Sídlo svazku obcí: Klenovice na Hané 3, Klenovice na Hané

Orgány svazku obcí:

  • likvidátor

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Alena Čechová   likvidátor 26.08.2006

Způsob jednání za svazek obcí:

Předsednictvo svazku je statutárním orgánem svazku, jenž řídí činnost svazku a jedná jeho jménem. Oprávněným ve smyslu obč. zákoníku § 20 g) je těmito stanovami předseda a místopředseda svazku v určeném pořadí zapsání v registru sdružení, vedeného OkÚ. Funkční období předsednictva je shodné s funkčním obdobím obecního zastupitelstva a jeho činnost je do šesti měsíců po ukončení funkčního období obecního zastupitelstva s tím, že v této lhůtě bude hospodářsky a finančně uzavřeno hospodaření svazku a předána veškerá agenda novému předsednictvu.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem svazku je plynofikace obcí Čelčice – Klenovicena Hané - Odědkovice.


Poslední změna 19. 02. 2024 07:42:10