Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2019 (příjem žádostí 17.6.- 28.6.2019)

Cílem dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2019  je podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje. Tím dojde k zajištění vzdělanosti lidí pro potřeby trhu práce a podpoře hospodářského růstu v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, např. k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce v průběhu studijního pobytu, k úhradě školného apod.

Žádost o poskytnutí dotace je přístupná v portálu Komunikace pro občany v termínu pro příjem žádostí.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzorová žádost o poskytnutí dotace(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 2 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace (46,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování dotace - Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2019(41 kB)stáhnout
Soubor typu docxZávěrečná zpráva ze studijního pobytu(51,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxDoporučení a informace k vyúčtování dotace(44,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová plná moc(13,2 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Martin Pustaj

vedoucí oddělení

   585 508 673 m.pustaj@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1015


Poslední změna 06. 04. 2020 14:36:02