Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje

UPOZORNĚNÍ:

Studie může být postupně zpřesňována novými návrhy, které po projednání mohou nahradit dosavadní řešení. V současné době je řešení studie v úseku Šumperk – Kouty nad Desnou na řece Desné nahrazeno studií „Aktualizace návrhu PPO Desná, Šumperk – Kouty nad Desnou“ (objednatel: Svazek obcí údolí Desné, projektant: Pöyry Environment, a.s., Brno 06/2012). Úplné znění této studie je k dispozici u objednatele.

Celý název díla:

Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje

 

Pořizovatel: Krajský úřad Olomouckého kraje
Zhotovitel: Pöyry Envionment a.s.
  Technické a inženýrské služby pro vodohospodářskou výstavbu
  Botanická 834/56, okres Brno-město, 602 00 Brno
  Tel.: 541 554 111
Generální ředitel: Ing. Pavel Kutálek
Vedoucí střediska: Ing. Radek Maděrič
Hlavní inženýr projektu: Ing. Radek Maděřič
Projektanti: Ing. Monika Prokopcová
  Ing. Jan Sehnal
  Ing. Josef Kadaňka
  Ing. Stanislav Ryšavý
Technická kontrola: Ing. Radek Maděrič
Číslo zakázky: 3A05440
Datum: březen 2007

Studie je uložena: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Důležité upozornění: Studie je zveřejněna pouze v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kompletní vytištěná dokumentace je k dispozici u pořizovatele!

.pdf Oznámení o projednání 63 kB
.pdf Shrnutí a stanovení priorit 901 kB
.pdf Ekonomická analýza ochrany před povodněmi 165 kB

Dokumentace


Poslední změna 19. 09. 2022 11:07:30