Stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb

Stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb

V případě, že občan – pacient není spokojen se způsobem poskytování zdravotních služeb, může podat stížnost. Právním podkladem pro vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami je zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, zejména § 93 – 97.

Bližší informace o postupu při podávání stížností naleznete v dokumentech ke stažení a na úřední desce Olomouckého kraje.

Stížnosti týkající se odbornosti, souladu s etikou a se způsobem stanoveným zákony a řády komor, jsou podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, v platném znění oprávněny řešit příslušné komory.

Stížnosti týkající se vyúčtování zdravotních služeb šetří v souladu s § 42 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů příslušná zdravotní pojišťovna. Zdravotní pojišťovny projednávají také stížnosti vztahující se k zajištění hrazených služeb včetně jejich místní a časové dostupnosti, a to na základě § 40 odst. 7 téhož zákona.

 

 

 

Soubor typu pdfstiznosti-proti-postupu-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb.pdf(365,2 kB)stáhnout
Soubor typu docSouhlas_s_nahlizenim_do_zdravotnicke_dokumentace.doc(33,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Marcela Staníková

vedoucí oddělení
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 226 m.stanikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1110


Poslední změna 12. 11. 2020 09:06:29