Silniční hospodářství

Kontakty

Mgr. František Pěruška

vedoucí oddělení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
   585 508 309 f.peruska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1404

Ing. Jan Bartoněk

speciální stavební úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
   585 508 308 j.bartonek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1405

Ing. Ladislav Kalina

referent silničního správního úřadu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
   584 458 502 l.kalina@olkraj.cz
Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník, patro 2. patro, kancelář: 211

Ing. František Krpec

silniční správní úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
   585 508 311 f.krpec@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1405

Mgr. Martina Lánská

referent agendy bodového systému řidičů
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 593 m.lanska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 14.p, kancelář: 1417

Ing. Lubomír Pešout

silniční správní úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
   585 508 307 l.pesout@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 14.p, kancelář: 1404

Ing. Milena Hošťálková

Referent speciálního stavebního úřadu oddělení silničního hospodářství na odboru dopravy a silničního hospodářství
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
   585 508 686 m.hostalkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 14p., kancelář: 1405

Ing. Šimon Minář

referent silničního správního úřadu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
   583 218 512 s.minar@olkraj.cz
DP Šumperk, Bulharská 372/8, 787 01 Šumperk, patro 1.p., kancelář: 158


Poslední změna 01. 06. 2022 06:37:33