Seznam informací poskytnutých na základě žádosti

Seznam informací poskytnutých dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti o poskytnutí informací je k dispozici na úřední desce Olomouckého kraje v sekci s názvem Zákon č.106/1999 Sb.


Poslední změna 17. 01. 2019 11:17:18