Seznam členů Rady Olomouckého kraje (ROK)

Ing. Jiří Rozbořil

hejtman

MUDr. Michael Fischer

1. náměstek hejtmana

Ing. Michal Symerský

2. náměstek hejtmana

Mgr. Radovan Rašťák

náměstek hejtmana

Mgr. Yvona Kubjátová

náměstkyně hejtmana

Ing. Zdeněk Švec

náměstek hejtmana

Bc. Pavel Šoltys, DiS.

náměstek hejtmana

Ivana Dvořáková

neuvolněná členka rady

Ing. Pavel Martínek

neuvolněný člen rady

Mgr. Eva Pavličíková

neuvolněná členka rady

RNDr. Alena Rašková

neuvolněná členka rady


Poslední změna 07. 11. 2016 15:33:03