SDRUŽENÍ OBCÍ - PLYNOVOD MYSLEJOVICKÉ OBLASTI, v likvidaci

Svazek obcí byl 23.12.2019 vymazán z rejstříku svazků obcí.

IČ: 65762312
Vznik: 11.09.1996
Zrušení: 01.07.2015
Zánik: 23.12.2019
Sídlo svazku obcí: 798 05 Myslejovice 145 (platnost do 23.12.2019)

Orgány svazku obcí:

Platnost do 23.12.2019:
- členská schůze
- představenstvo sdružení

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Josef Kaláb   předseda přestavenstva 11.09.1996
Jiří Marcián   místopředseda představenstva 11.09.1996
RNDr. Ludmila Jansová   člen představenstva 11.09.1996
Ing. Alena Čechová   likvidátor 01.07.2015

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost do 23.12.2019:
Sdružení je zastupováno představenstvem, jakožto statutárním orgánem. Jednotliví členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem sdružení pouze jsou-li k tomu představenstvem písemně zmocněni. Předseda sdružení jedná jménem sdružení v rámci svých pravomocí a tam, kde je k tomu představenstvem zmocněn. Podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis tři členové představenstva, popřípadě jeden člen, pokud k tomu byl představenstvem zmocněn.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost do 23.12.2019:
Zajištění a vybudování plynofikace obcí Alojzova, Krumsína, Prostějoviček, Vincencova a Myslejovic. Po vybudování plynovodu svěří sdružení jiné oprávněné právnické osobě.


Poslední změna 19. 02. 2024 08:06:39