SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROHELNICE

Vznik: 02.08.1999
Zánik: 05.01.2017
Sídlo svazku obcí: 789 73 Třeština 10

Fúze sloučením se svazkem obcí: Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police, IČO: 70930244, se sídlem Třeština 10, PSČ 789 73

Orgány svazku obcí:

Platnost do 05.01.2017

 • předseda a místopředseda
 • rada mikroregionu
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce/
zánik funkce
František Laštůvka   předseda 20.11.2014
05.01.2017
Dr. Ing. Pavel Polách   1. místopředseda 20.11.2014
05.01.2017
Petr Drlík   2. místopředseda 20.11.2014
05.01.2017

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost do 05.01.2017
Předseda jedná jménem sdružení a zastupuje sdružení navenek. Místopředsedové sdružení plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo z ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže. Místopředsedové jsou vždy členy rady mikroregionu.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost do 05.01.2017

1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.

2. Další společné aktivity k následujícím účelům:

 • podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a využití nezemědělských prostorů,
 • společná péče o památky v mikroregionu,
 • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
 • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejné prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 • podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,
 • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU,
 • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky,
 • vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků (např. návaznost na pilotní program Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, vyčištění toku Moravy),
 • program obnovy vesnice.

3. Spolupráce s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy v Olomouci a referáty místního rozvoje okresních úřadů.

4. Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.


Poslední změna 13. 11. 2019 07:45:12