SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROHELNICE

IČ: 01051270
Vznik: 02.08.1999
Sídlo svazku obcí: 789 73 Třeština 10

Orgány svazku obcí:

 • předseda a místopředseda
 • rada mikroregionu
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
František Laštůvka Třeština 14, PSČ 789 73 předseda 20.11.2014
Dr. Ing. Pavel Polách Police 51, PSČ 789 73 1. místopředseda 20.11.2014
Petr Drlík Stavenice 55, PSČ 789 73 2. místopředseda 20.11.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda jedná jménem sdružení a zastupuje sdružení navenek. Místopředsedové sdružení plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo z ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže. Místopředsedové jsou vždy členy rady mikroregionu.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.

2. Další společné aktivity k následujícím účelům:

 • podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a využití nezemědělských prostorů,
 • společná péče o památky v mikroregionu,
 • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
 • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejné prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 • podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,
 • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU,
 • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky,
 • vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků (např. návaznost na pilotní program Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, vyčištění toku Moravy),
 • program obnovy vesnice.

3. Spolupráce s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy v Olomouci a referáty místního rozvoje okresních úřadů.

4. Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.


Poslední změna 26. 05. 2016 09:32:05