RIS3 strategie

Níže naleznete ke stažení RIS3 strategii Olomouckého kraje, a to jak její aktuální verzi schválenou 26. 9. 2022 Zastupitelstvem Olomouckého kraje, tak verze předchozí z roku 2014, 2018 a 2020.

Aktuálně platná RIS3 strategie Olomouckého kraje

Soubor typu pdfRIS3 strategie Olomouckého kraje - aktualizace k 26. 9. 2022(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Seznam CZ-NACE kódů přiřazených pro jednotlivé domény specializace(133 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRIS3 strategie Olomouckého kraje - zkrácená verze(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRIS3 strategie Olomouckého kraje - anglická verze(3,2 MB)stáhnout

Příloha č. 1 - Podrobná vyhledávací studie potenciálu rozvoje domén specializace - viz na webu  www.ris3ok.cz

Předchozí verze RIS3 strategie Olomouckého kraje

Soubor typu pdfKrajská příloha Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj – aktualizace k 22. 6. 2020(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKrajská příloha Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj – aktualizace k 25. 6. 2018(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKrajská příloha Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj - první verze z roku 2014(1,3 MB)stáhnout

Národní RIS3 strategie (Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky) je ke stažení na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (zde), kde naleznete také další informace týkající se této strategie.


Poslední změna 15. 05. 2023 10:27:36