Regionální inovační strategie Olomouckého kraje

Příprava regionální inovační strategie Olomouckého kraje probíhala v letech 2010 až 2011. Její vznik inicioval a zastřešil Olomoucký kraj. Partnery Olomouckého kraje při tvorbě a využívání RIS se stalo město Olomouc, zástupci předních vzdělávacích institucí v regionu a zástupci regionálních institucí zabývajících se podnikáním.

Cílem vypracování Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS OK) byla podpora růstu konkurenceschopnosti místní ekonomiky a tvorby kvalitních pracovních míst prostřednictvím systematického vytváření příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání a excelentního výzkumu v kraji.

Podstatou dokumentu je pak dohoda na společném postupu místního veřejného, podnikatelského a akademického sektoru zaměřeného na zajištění dlouhodobé prosperity místní ekonomiky v podmínkách rostoucí konkurence a probíhajících změn ve světové ekonomice.

RIS OK by měla podpořit místní ekonomiku v přechodu ke znalostní ekonomice, která vychází z oblasti výzkumných a vývojových aktivit a transferu technologií. Strategie představuje efektivní nástroje k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. Je souborem opatření k řešení problémů a potřeb podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry v regionu.

Dokument Regionální inovační strategie Olomouckého kraje byl dopracován v květnu 2011 a reflektuje tři prioritní oblasti RIS: 1) Lidské zdroje pro řízení a implementaci procesů inovací, 2) Regionální systém podpory transferu technologií, 3) Služby a podpora inovací ve firmách. Finální verzi dokumentu včetně všech jeho příloh naleznete ke stažení níže. Zpracování probíhalo za podpory projektu „Projektové a procesní řízení na Krajském úřadě Olomouckého kraje“, který byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 
 
V roce 2011 zpracovaná RIS se pak v následujících letech stala důležitým podkladem pro zpracování Krajského přílohy k národní RIS3 strategii za Olomoucký kraj v roce 2014.

Dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfRIS OLK(769,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 1 Průzkum prostředí pro inovační podnikání Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 2 A SEA MZP(142,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 2 B SEA RIS oznameni(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 2 C SEA NATURA(268,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 3 realizace RIS OLK(1 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Martin Hrubý

Krajský RIS3 koordinátor, projektový manažer, projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 386 m.hruby@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1218

Ing. Marta Novotná

vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1202


Poslední změna 07. 03. 2023 09:40:47