Regionální inovační strategie a inovační potenciál Olomouckého kraje

Příprava regionální inovační strategie Olomouckého kraje se datuje od počátku roku 2010. Její vznik inicioval a zastřešil Olomoucký kraj. Partnery Olomouckého kraje při tvorbě a využívání RIS se stalo město Olomouc, zástupci předních vzdělávacích institucí v regionu a zástupci regionálních institucí zabývajících se podnikáním.

Cílem vypracování Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS OK) je podpora růstu konkurenceschopnosti místní ekonomiky a tvorby kvalitních pracovních míst prostřednictvím systematického vytváření příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání a excelentního výzkumu v kraji.

Podstatou dokumentu je dohoda na společném postupu místního veřejného, podnikatelského a akademického sektoru zaměřeného na zajištění dlouhodobé prosperity místní ekonomiky v podmínkách rostoucí konkurence a probíhajících změn ve světové ekonomice.

RIS OK by měla podpořit místní ekonomiku v přechodu ke znalostní ekonomice, která vychází z oblasti výzkumných a vývojových aktivit a transferu technologií. Strategie představuje efektivní nástroje k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. Je souborem opatření k řešení problémů a potřeb podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry v regionu.

Dokument RIS

Dokument Regionální inovační strategie Olomouckého kraje byl dopracován v květnu 2011 a reflektuje tři prioritní oblasti RIS:

  1. Lidské zdroje pro řízení a implementaci procesů inovací
  2. Regionální systém podpory transferu technologií
  3. Služby a podpora inovací ve firmách

Finální verzi dokumentu je možné shlédnout zde.

Podnětnou přílohou dokumentu RIS je Průzkum prostředí pro inovační podnikání v Olomouckém kraji, který tvorbě dokumentu RIS předcházel. Lze jej nalézt zde.

Název projektu: Projektové a procesní řízení na Krajském úřadě Olomouckého kraje
Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/42.00009

Dokumenty ke stažení


Soubor typu .pdfVznik OK4Inovace(107,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRIS informace(28,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInovační potenciál OK(150,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRIS OLK(769,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 1 Průzkum prostředí pro inovační podnikání Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 2 A SEA MZP(142,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 2 B SEA RIS oznameni(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 2 C SEA NATURA(268,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 3 realizace RIS OLK(1 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Martin Hrubý
další kontakty »
schovat »
podpora inovací
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 386           m.hruby@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1218
Ing. Marta Novotná
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330           m.novotna@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1202


Poslední změna 13. 07. 2016 11:54:40

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU