Ptačí oblasti

Ptačí oblasti jsou chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. Vznikají na základě směrnice 2009/147/ES a společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu NATURA 2000. Česká republika implementovala tuto směrnici do zákona O ochraně přírody a krajiny (114/92 Sb.) a jednotlivá ptačí území jsou v ČR vyhlašována samostatně formou nařízení vlády.

 

 

 

                               

Ptačí oblasti v Olomouckém kraji:


Poslední změna 01. 07. 2019 07:44:57

© Krajský úřad Olomouckého kraje