Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba

Olomoucký kraj zajišťuje záchytnou službu na svém území v souladu s § 89 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a to na základě smlouvy uzavřené s Vojenskou nemocnicí Olomouc, která provozuje záchytnou stanici ve svém areálu v Olomouci na Klášterním Hradisku.


Poslední změna 08. 02. 2018 15:35:21