PROGRAM NA PODPORU TALENTŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 (příjem žádostí 1. 4. 2016 – 8. 7. 2016)

Cílem dotačního programu je podpora škol a školských zařízení, jejichž žáci a studenti dosahují v systému olympiád, soutěží a přehlídek významných úspěchů ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Školy jsou oceňovány v souladu s pravidly dotačního programu v celkem pěti oborech:

  • humanitním,
  • přírodovědném,
  • technickém a dovednostním,
  • sportovním,
  • uměleckém. 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 8. 7.

Ke stažení

Soubor typu pdfPřehled schválených dotací z Dotačního programu - Program na podpru talentů v Olomouckém kraji v roce 2016(171,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(565,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace(284,3 kB)stáhnout

Kontakty

PhDr. Ladislav Spurný

primární prevence ve školství, Talent Olomouckého kraje, dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 545 l.spurny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1015


Poslední změna 03. 05. 2021 14:23:05