Program 235210 Ministerstvo zdravotnictví ČR

Program je určen pro podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví a rozčleněn na následující podprogramy:

 • 235211 Pořízení, obnova a provozování ICT regionálního zdravotnictví,
 • 235212 Podpora vybavení regionálního zdravotnictví stroji a zařízeními,
 • 235213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny záchranných služeb,
 • 235214 Podpora rozvoje nemovitého majetku regionálního zdravotnictví

Seznam realizovaných projektů v roce 2016:

 • Částečná digitalizace rentgenu radiologického pracoviště OLÚ Paseka a pracoviště Moravský Beroun
 • Dorozumívací zařízení sestra x pacient (OLÚ Paseka)
 • Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část I
 • Vybudování plynových kotelen pro výrobu tepla a TUV pro pracoviště Moravský Beroun
 • Dodávka 3 ks přenosných defibrilátorů s monitorem (OLÚ Paseka)
 • OLÚ Paseka - nákup zařízení a přístrojů pro rehabilitační oddělení
 • Realizace výstavby náhradního zdroje elektrické energie vč. přemístění hlavního elektrického rozvaděče ZZS OK Hněvotínská Olomouc
 • Telefonní ústředna ZZS OK
 • VPN koncentrátory ZZS OK
 • Centrální datové uložiště ZZS OK
 • Centrální logovací systém ZZS OK
 • Obnova dialyzačních monitorů (Nemocnice Prostějov a Přerov)
 • Obnova endoskopů (Nemocnice Prostějov)
 • Obnova laparoskopické věže (Nemocnice Přerov)
 • Obnova echokardiografického přístroje (Nemocnice Přerov)

 

logo-mzcr.png


Poslední změna 13. 04. 2017 12:57:02