Přehled sociálních dávek

Nepojistné sociální dávky

 

Dávky státní sociální podpory

1. porodné

2. rodičovský příspěvek

3. přídavek na dítě

4. příspěvek na bydlení

5. pohřebné

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi

1. příspěvek na živobytí

2. doplatek na bydlení

3. mimořádná okamžitá pomoc (5 situací)

a) hrozba vážné újmy na zdraví

b) vážná mimořádná událost

c) nezbytný jednorázový výdaj

d) náklady spojené s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby

e) náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí

f) sociální vyloučení

 

Dávka pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby

Příspěvek na péči

 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

1. příspěvek na mobilitu

2. příspěvek na zvláštní pomůcku

 

Dávky pěstounské péče

1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte

2. odměna pěstouna

3. příspěvek při převzetí dítěte

4. příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

5. příspěvek při ukončení pěstounské péče

 

Žádost o všechny nepojistné sociální dávky se podává na příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky. Seznam kontaktních pracovišť krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouckém kraji:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop

 

 

Pojistné sociální dávky

 

Dávky v nezaměstnanosti

1. Podpora v nezaměstnanosti

2. Podpora při rekvalifikaci

 

Žádost o podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci se podává na příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky. Seznam kontaktních pracovišť krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouckém kraji:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop

 

Dávky nemocenského pojištění

1. nemocenské

2. peněžitá pomoc v mateřství

3. dávka otcovské poporodní péče

4. ošetřovné

5. dlouhodobé ošetřovné

4. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

 

Dávky důchodového pojištění

1. starobní důchod

2. invalidní důchod

3. vdovský a vdovecký důchod

4. sirotčí důchod

 

Žádost o dávky nemocenského a důchodového pojištění se podává u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení. Kontakty na okresní správy sociálního zabezpečení v Olomouckém kraji:

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/olomoucky-kraj/


Poslední změna 19. 03. 2019 15:16:52